Rezumat sedinta Consiliului Baroului Vrancea din 20.12.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA aduce la cunoştinţa membrilor săi că:

In data de 20.12.2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind introduse pe ordinea de zi un număr total de 15 puncte, dintre care sunt de interes privat și de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. Constatandu-se incetarea starii de incompatibilitate a d-nei Apostolescu Sandica si vazand ca au fost achitate taxele aferente, s-a decis inscrierea acesteia pe Tabloul avocatilor activi incepand cu data de 01.01.2023.

2. Au fost analizate cele 2 oferte primite prin e-mailul Baroului Vrancea pentru prestarea unor servicii de curatenie si s-a decis contractarea societattii care a oferit pretul cel mai mic, incepand cu luna ianuarie 2023.

3. S-au luat in discutie prevederile art. 61 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, conform caruia avocatii pensionari trebuie sa formuleze cerere de continuare a exercitarii profesiei de avocat si sa depuna atasat avizul medical cerut de lege. In acest sens, s-a decis ca toti avocatii pensionari care doresc sa isi desfasoare activitatea in continuare sa depuna cererile si avizul medical corespunzator la secretariatul Baroului Vrancea pana la data de 20 ianuarie 2023 sub sanctiunea neinscrierii in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei pentru anul 2023.

4. S-a luat act ce cererea d-lui av. Ruxandu Marinica care a solicitat radierea din Tabloul avocatilor suspendati, incepand cu data de 31.12.2022. S-a avizat favorabil cererea si s-a constatat ca inceteaza dreptul de exercitare a profesiei de avocat de catre domnul avocat Ruxandu Marinica, urmand a fi facute mentiunile corespunzatoare pe Tabloul avocatilor din Baroul Vrancea cat si in Tabloul national (IFEP).

5.S-a admis cererea doamnei Girleanu Florica, salariata in cadrul Baroului Vrancea pe postul de ingrijitor, prin care a solicitat incetarea contractului de munca incepand cu 01.01.2023.

6. S-a luat act de Hotararile UNBR.

  • Hotararea nr.297 din 09 – 10.12.2022,privind venitul de referinta;
  • Hotararea nr.298 din 09 – 10.12.2022, privind valoarea punctului de pensie;
  • Hotararea nr.299 din 09 – 10.12.2022, privind cotele de contributie la sistemul C.A.A. pentrul 2022;

  • Hotararea nr.300 din 09 –10.12.2022, privind cunatumul ajutorului lunar pentru cresterea copilului;

  • Hotararea nr.301 din 09 –10.12.2022, privind cuantumul ajutorului de deces;

  • Hotararea nr.302 din 09 –10.12.2022, privind cota de contributie lunara a filialelor la cheltuielile necesare functionarii C.A.A;

  • Hotararea nr.303 din 09 –10.12.2022, privind programul anual de investitii al C.A.A. Pentru anul 2023;

  • Hotararea nr.304 din 09 –10.12.2022, privind rectificarea Deciziei Comisiei Permanente nr.427/11.11.2022, privind validarea examenului de primire in profesie a avocatilor;

  • Hotararea nr.305 din 09 –10.12.2022, privind programul de activitati ce urmeaza a fi desfasurate in anul 2023, de catre organele de conducere colectiva ale profesiei de avocat la nivel national;

  • Hotararea nr.306 din 09 –10.12.2022, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, conform anexei.

7. In colaborare cu Filiala Vrancea a CAA, reprezentat la sedinta de catre presedintele sau – d-na avocat Prepelita Petria, s-a decis angajarea unui nou salariat pe postul de casier – secretar, care va avea la Barou contract de munca part-time, intregind norma cu cealalta jumatate, ca angajat la Filiala.

In urma selectiei CV- urilor de catre Consiliu si in urma interviurilor desfasurate de Decan, Prodecan si Presedintele Filialei Vrancea a CAA, in unanimitate, s-a decids angajarea d-nei G. L. pe postul de casier-secrtar, incepand cu data de 09.01.2023.

8.S-a decis, incepand cu data de 01.01.2023, programul de lucru al personalului angajat la Baroul Vrancea:

Departament casierie – de luni pana vineri: 8.30 – 14.30 (program de lucru: 08.00 – 16.00)

Departament secretariat – de luni pana vineri: 8.00 – 16.00

Departament contabilitate – de luni pana vineri: 8.00 – 16.00

9. Avand in vedere ca atat la sediul Baroului Vrancea cat si la camera avocatilor din incinta Tribunalului Vrancea se depun in mod regulat de catre grefieri si agenti procedurali de inscrisuri destinate a fi comunicate avocatilor, s-a decis emiterera unor adrese catre Tribunal Vrancea, Judecatoria Focsani, Parchet Judecatoria Focsani. prin care solicita aceste institutii, ca pe viitor comunicarea respectivelor inscrisuri sa se efectueze catre sediile profesionale ale avocatilor, comunicarea in actuala forma nefiindu-le opozabila acestora.

10 .Avand in vedere ca nu s-a primit niciun raspuns de la Comisia de cenzori, Consiliul a dispus ca serviciul de secretariat sa ia legatura telefonic cu presedintele si sa-i comunice de a depune lucrarea pana la sedinta din ianuarie 2023.

Ședinta a avut loc de la orele 13.00 – 15.45.

Urmatoarea sedința de consiliu va avea loc pe data de ___ianuarie 2023, ora 13.00.

DECAN,

NICOLAE GEORGE GABRIEL