Rezumat sedinta Consiliului Baroului Vrancea din 23.11.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA aduce la cunoştinţa membrilor săi că:

In data de 23 noiembrie 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind introduse pe ordinea de zi un număr total de 8 puncte, dintre care 4 sunt de interes privat și 4 de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. S-a avizat favorabil cererea doamnei av. Roman Ramona Angela de schimbare a sediului profesional la adresa din Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr.21 A, jud.Vrancea, urmand a se face mentiunile corespunzatoare pe Tabloul avocatilor din Baroul Vrancea cat si in Tabloul national (IFEP).

2. S-a decis inaintarea catre Comisia de Cenzori a Filialei Vrancea a CAA a continutului detaliat al solicitarilor Consiliului din procesul verbal din 22.11.2021, aferente punctului 10.6.respectiv detalierea pe capitole – venituri anuale din cotizatii, depozite ,penalitati, ce se trimite si ce ar trebui sa se trimita la casa Centrala Bucuresti – cota casei centrale pentru constituirea fondului de rezerva plus cheltuieli, destinatia penalitatilor cotelor platite cu intarziere de colegii avocati,daca este vreo destinatie pentru acestea, actul in baza caruia s-a stabilit aceasta destinatie, situatia veniturilor raportate la incasari, cheltuieli. Se solicita a se avea in vedere actele de contabilitate primara si a se intocmi un raspuns.

3. S-a admis cererea d-nei av. Dima Frasina de revenire la numele avut anterior casatoriei, respectiv Butuc. si s-a avizat favorabil cererea de schimbare a sediului profesional in Biliesti, Str Trandafirilor nr.16 A, jud.Vrancea, urmand a se face mentiunile corespunzatoare pe Tabloul avocatilor din Baroul Vrancea cat si in Tabloul national (IFEP).


4. S-a luat in discutie situatia restantierilor la data de 22.11.2022, insa avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna, a decis rediscutarea acestui punct de pe ordinea de zi in sedintele urmatoare.

Ședinta a avut loc de la orele 13.00 – 15.00

Urmatoarea sedința de consiliu va avea loc pe data de 15 decembrie 2022, ora 13.00.

DECAN,

NICOLAE GEORGE GABRIEL