Rezumat sedinta Consiliului Baroului Vrancea din data de 22.10.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA aduce la cunoştinţa membrilor săi că:

In data de 22.10.2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 15 aspecte, dintre care 5 sunt de interes privat și 10 de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. S- a luat act de depunerea juramantului pentru exercitarea profesiei de avocat de catre domnul av. stagiar Coviltir Petrus Eugen, conf. art.21 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

2. S-a admis cererea d-lui avocat Maxim Luca de retragere definitiva din activitate si de radiere din Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

3. S-a constatat ca prin deces a incetat calitatea de avocat a doamnei Patrulius Eugenia si s-a dispune radierea acesteia din Tabloul avocatilor.

4. S-a admis cererea d-lui avocat Burca Ticu de retragere definitiva din activitate si de radiere din Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

5. S-a admis cererea de pensionare a doamnei secretar Ciortan Luminita si s-a dispus incetarea contractului individual de munca a acesteia, incepand cu data de 01.11 .2022.

6. S-a stabilit ca „Avocatura si provocarile ei” – conferinta avocatilor pentru pregatirea si perfectionarea profesionala va avea loc la data de 26.11.2022 la resort Laguna, intre orele 9.00-18.00, la care vor partcipa, in calitate de lectori: Av. dr. Traian Corneliu Briciu – Președinte UNBR (drept civil și procesual civil), Prof. Av. dr. Tudorel Toader – Facultatea de drept, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi (drept penal), Conf. Av. dr. Petrut Ciobanu – Universitatea Bucuresti (drept procesual penal) , Conf. Av. dr. Dinu Claudiu – Universitatea Bucuresti (drept civil), Av. dr. Eugenia Marin (fost judecator ICCJ – contencios administrativ), Av. dr. Doina Stupariu (minori si familie) si av. Mihaita Bubatu – Președinte CAA.

S-a stabilit ca taxa de participare la conferinta sa fie in cuantum de 250 lei per avocat.

Consiliul a constatat ca, in conformitate cu Metodologia de recunoastere a activitatilor de pregatire profesionala continua, adoptata de Consiliul U.N.B.R. in sedinta din martie 2022, pentru participarea la conferinta se vor acorda avocatilor 10 puncte profesionale.

Se va aduce la cunostinta avocatilor ca participarea este obligatorie, conform art. 314 și urm. din Statutul profesiei de avocat.

7. S-a luat in discutie situatia restantierilor pentru contributiile aferente taxei pentru sediul secundar si s-a decis notificarea acestora in vederea achitarii sumelor restante, sub sanctiunea radierii sediului secundar.

8. S-a decis reconvocarea d-lui av. Istudor Vasile, in calitate de membru al Comisiei de cenzori al Filialei Vrancea a CAA, care ar fi trebuit sa formuleze pana la aceasta sedinta un punct de vedere cu privire la situatia contabila a Filialei Vrancea a CAA pe ultimele 3 exercitii financiare (cu detaliile aferente punctului 10.6. din procesul verbal din data de 22.11.2021).

9. Avand in vedere Hotararea Consiliului Baroului Vrancea din sedinta din 14.04.2022, s-a decis acordarea a doua distinctii de merit pentru cei doi avocati care, prin pensionare, au depus cerere de retragere defintiva din profesie (domnul avocat Ticu Burca si domnul avocat Maxim Luca).

10. S-a lau act de faptul ca la nivel national se derulează etapa a II-a a Proiectului FAST “Fii avocat în scoala ta!” – program de educație juridica non-formala în scoli și licee. S-s decis organizarea unei Conferințe de lansare a acestui Proiect și la nivelul Baroului Vrancea, sens în care a mandatat coordonatorul principal, respectiv pe d-na avocat Puscasu Ana, de a organiza acest eveniment, in data de 4 noiembrie 2022, ora 11.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

Ședinta a avut loc de la orele 13.00 – 16.00.

Urmatoarea sedința de consiliu va avea loc pe data de 17 noiembrie 2022, ora 13.00.

DECAN,

NICOLAE GEORGE GABRIEL