REZUMAT SEDINŢĂ DE CONSILIU – 21.07.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 21 iulie 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, pe ordinea de zi fiind incluse un număr total de 5 puncte, dintre care 3 cereri de interes privat și 2 aspecte de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. Consiliul, in unanimitate, a decis formularea unei noi sesizări penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a profesiei de avocat, continuand pe linia dedicată apărării profesiei de avocat dar şi de avertizare a cetăţenilor de a verifica pe site-ul www.unbr.ro si www.baroulvrancea.ro dacă persoanele de la care solicită servicii de consultanţă juridică sunt avocaţi înscrişi in Tabloul Avocaţilor.

2. Consiliul, având în vedere situația financiară actuală a Baroului Vrancea (deficit), a decis amânarea discutării eventualei implementări a unui nou web site al Baroului pentru anul 2023, urmând ca până în luna septembrie 2022 informaticianul să actualizeze site-ul Baroului Vrancea în modalitatea convenită la întâlnirea cu Decanul și Prodecanul.

Ședința a avut loc între orele 10.00 – 12.00

Următoarea sedință de consiliu va avea loc pe data de 25 august 2022, ora 10.00.

Decan,

Nicolae George Gabriel