REZUMAT SEDINTA DE CONSILIU – 23 iunie 2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 23 iunie 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 16 aspecte, dintre care 4 au fost cereri de interes privat și 12 aspecte de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. Consiliul, în unanimitate, având în vedere disp. art.55 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat coroborat cu art.55 alin.2 lit.j, din Legea 51/1995, cu referire la art.59, alin.6 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, a hotărăt ca Filiala Vrancea a CAA efectueze regularizarea pe baza controlului obligaţiilor contributive de plată faţă de Filiala Vrancea a CAA de către orice avocat care solicită transferul din Baroul nostru în alt Barou.

2. Consiliul a luat act de faptul că începând cu data de 01 iulie 2022, va intra în vigoare Metodologia de recunoaştere a activităţilor de pregătire profesională continuă, adoptată de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din luna martie. S-au purtat discuţii pe marginea acesteia cu consilierii coordonatori ai departamentul de pregatire profesionalî din cadrul Baroului Vrancea, în vederea organizării unei conferinţe de pregătire profesională, în colaborare cu INPPA, până la sfârşitul anului 2022.

3. Consiliul a luat act de propunerea modificării legislative a Baroului Satu Mare, cu care este de acord. Consiliul a fost incunostiintat de decan şi de consilierul UNBR al Baroului Vrancea că aceste propuneri sunt deja în dezbaterea grupului de lucru nr. 1, din cadrul Consiliului UNBR. Consiliul a decis transmiterea unui e-mail către Baroul Satu Mare, de mulţumire şi apreciere pentru efortul depus şi de asigurare că Baroul Vrancea va sprijini Baroul Satu Mare în toate demersurile facute în interesul profesiei.

4. Consiliul a luat act de semnarea Protocolului tripartit privind onorariile avocaţiale din oficiu, care va intra în vigoare de la 01.10.2022. Având în vedere că parte din propunerile Baroului Vrancea, de completare şi modificare a Protocolului în vigoare nu au fost cuprinse în Noul Protocol, Consiliul a decis revenirea către DCAJ şi către Consiliul UNBR, cu propunerile rămase nesoluţionate, pentru a fi avute în vedere la următoarele discuţii şi negocieri dintre U.N.B.R. – M.J. – M.P.

5. Consiliul a luat act de Hotărârile Consiliului UNBR nr. 261/16.06.2022 şi nr. 262/ 16.06.2022, cu privire la examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022.

6. Ca urmare a informării Consiliului de către decan privind faptul că doamna av. Mariana Roman, desemnată în Adunarea Generală a Baroului Vrancea din anul 2022, în calitate de membru în Comisia Superioară de Disciplină din cadrul UNBR, nu apare înregistrată la UNBR pe lista membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, Consiliul, în unanimitate, decide efectuarea comunicăii necesare către UNBR.

7. Cu privire la proiectele CLEAR – Rights desfăşurat de Fundatia Terre des Hommes România şi conferinţa UNBR cu tema “Obligaţiile actorilor unui proces echitabil în serviciul unei justiţii independente şi imparţiale”, Consiliul, în unanimitate, a decis:

cu privire la conferinţa UNBR, se va transmite un e-mail către UNBR, indicând un numar estimativ de avocati participanti, respectiv 5 avocati din partea Baroului Vrancea.

– cu privire la proiectul CLEAR – Rights, se vor introduce în baza de date doamnele av. Dana Coman şi Ana Stanilă. Consiliul a luat act de cererea doamnei av. Cocioabă Carmina, de renunţare la participarea în cadrul acestui proiect.

8. Proiectul de Educaţie Juridică “Fii avocat în şcoala ta”.

Doamna av. Puşcasu Ana Viorica, coordonator al acestui proiect la nivelul Baroului Vrancea, a prezentat un raport de activitate cu privire la desfăşurarea, de către avocaţii vrînceni, a activităţilor de educaţie juridică în şcoli şi licee.

Fiind final de proiect, Consiliul felicită avocaţii voluntari din Baroul Vrancea dar şi coordonatorul acestui Proiect pentru modul exemplar în care au promovat valorile profesiei de avocat. Prin grija coordonatorului, se vor înmâna diplome de merit pentru avocaţii participanţi.

9. Consiliul a decis consultarea corpului avocaţilor cu privire la organizarea în concret a Balului avocaţilor, în perioada septembrie- octombrie, cu un cost estimativ de 200 – 250 lei de persoana.

10. Cu privire la aparitia in spatiul public virtual a site-ului web www.e-contestatie.ro si a paginii de facebook e-contestatie.ro, Consiliul a decis interogarea bazei de date a Registrului Comerţului în vederea identificarii în clar a obiectului de activitate a acestei societi – SC Contestatii Amenzi SRL şi a administratorului, informaţii necesare pentru formularea unei sesizari privind eventuala săvârşire a infracţiunii de exercitare fără drept a profesiei de avocat.

11. S-a decis emiterea unei adrese către Judecătoria Adjud, prin care să ni se comunice numerele de dosar în care numitul A.O. este mandatar al vreuneia dintre părţi, informaţii necesare pentru formularea unei sesizari privind eventuala săvârşire a infracţiunii de exercitare ră drept a profesiei de avocat.

12. Consiliul a decis efectuarea unor lucrări de igienizare şi minima renovare a spaţiului ce deserveşte compartimentul de secretariat, al spaţiului sanitar şi al holului de la sediul Baroului Vrancea, pentru aceste lucrări urmând a fi solicitate oferte de la diferite societati de profil.

Ședinţa a avut loc între orele 13.00 – 16.00.

Următoarea sedință de consiliu va avea loc pe data de 21 iulie 2022, ora 10.00.

Decan,

Nicolae George Gabriel