Rezumat Sedinţa de Consiliu a Baroului Vrancea din 14.04.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 14 aprilie 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 12 aspecte, dintre care 6 au fost cereri de interes privat și 6 aspecte de interes public.

          În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

        În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

       1. Consiliul a repus în discuție situația administrativă a Baroului.

      Având în vederea iminenta pensionare a actualei doamne secretar-casier şi referent resurse umane din cadrul Baroului Vrancea dar şi faptul că volumul de muncă, atât la Barou cât şi la Filiala Vrancea a CAA a crescut în mod constant, ceea ce face imposibilă îndeplinirea în mod corpunzător şi la timp a atribuțiunilor de serviciu de către o singură persoană, s-a conturat necesitatea angajării a încă unei persoane pe departamentul de secretariat şi casierie. Sens în care, în organigrama Baroului Vrancea s-a creat un nou post: de casier – secretar.

     Consiliul, în unanimitate, în acord cu Filiala Vrancea a CAA, a decis angajarea unei persoane pe noul post înfiinţat, care va avea la Barou contract de munca part-time, întregind norma cu celaltă jumătate ca angajat la Filială.

    S-a emis un anunț de angajare în acest sens care a fost publicat pe site-ul Baroului Vrancea.

         Totodata s-a decis întocmirea fișei de post pentru casier – secretar.

        2. Luând în discuţie necesitatea efectuării stagiului de pregatirie profesională continuă pentru anul 2022, Consiliul, în unanimitate, a dispus ca avocații consilieri desemnați pe departamentul de pregatire profesională, să se ocupe de organizarea cursului, în colaborare cu INPPA.

                3. Luând în discuție modalitatea de programare şi anunţare a avocaţilor cu privire la plata de către Barou, prin casierie, a sumelor reprezentand onorarii din oficiu, în vederea unei mai bune organizări a acestei activitații Consiliul a decis ca lista lunară întocmita de SAJ (pe baza formularelor de decont, în funcţie de data şi ora depunerii referatelor la plată) să fie transmisă departamentului de contabilitate până pe data de 20 a fiecarei luni, urmand ca aceasta să fie prelucrată, prin colaborare, de serviciul contabil și cel de casierie, în sensul întocmirii unei programari pe zile a tuturor avocaților. Lista va fi comunicată către SAJ până pe data de 25 a fiecărei luni iar coordonatorii acestui serviciu o vor afişa la sediul SAJ şi o vor publica în grupurile de whatsapp şi facebook ale avocaţilor.

        4. Luând în discuţie faptul că Tablourile Avocaţilor din Baroul Vrancea afişate la sediile instanţelor din judeţ nu au mai fost actualizate de mai bine de 10 ani, Consiliul, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru si 1 vot împotrivă) a decis actualizarea acestora.

                 5. Consiliul a luat în discuţie necesitatea achiziționării unui scaun pentru serviciul de secretariat dar şi de produse de curațenie şi igienizare pentru camera avocaților din incinta Tribunalului Vrancea dar şi pentru Birourile avocaţilor din Adjud şi Panciu. In unanimitate, s-a aprobat efectuarea acestor cheltuieli, alocând în acest sens o sumă maximă de 600 lei.

         6. În semn de preţuire şi respect pentru avocații membri ai Baroului Vrancea, care prin pensionare se retrag definitiv din profesie, Consiliul, în unanimitate, a decis oferirea către aceştia a unor diplome de onoare, pentru întreaga carieră dăruită profesiei de avocat.

     Ședinta a avut loc de la orele 13.00 – 15.30.

     Urmatoarea sedință de consiliu va avea loc pe data de 19 mai 2022, ora 13.00.

Decan,

Nicolae George Gabriel