REZUMATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI VRANCEA DIN 16.02.2023

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 16 februarie 2023, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 14 aspecte, dintre care 6 sunt cereri de interes privat și 8 aspecte de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. Consiliul a decis rezilierea contractului cu Electrica Muntenia Nord S.A, respectiv incheierea unui nou contract cu Hidroelectrica S.A., sens in care a insarcinat serviciul de secretariat pentru a interprinde demersurile in acest sens, ulterior va crea un cont on-line în vederea primirii facturilor și transmiterea lunara a indexului de curent electric. In ceea ce priveste contractul cu Enel Focsani, Consiliul a decis rezilierea contractului respectiv incheierea unui contract cu Engie Romania, sens in care a insarcinat serviciul de secretariat de a intreprinde demersurile incheierii unui nou contract, crearea unui cont on-line in vederea primirii facturilor si transmiterea lunară a indexului de gaz.

In ceea ce priveste contractele de telefonie, internet tv, consiliul a decis unificarea tuturor acestor contracte si identificarea celei mai bune oferte.

2 . Consiliul, in unanimitate, in temeiul art.55 alin.2 din Legea 51/1995 a aprobat proiectul de buget al Baroului Vrancea (inclusiv S.A.J) pentru anul 2023, urmand a fi supus votului Adunarii Generale Ordinare.

Consiliul a decis cu 8 voturi pentru si o abtinere(Sprinceana Rozalia Ligia) majorarea indemnizatiilor coordonatorilor S.A.J. Focsani, de la 1059 lei la 1500 lei net, respectiv S.A.J. Panciu si S.A.J. Adjud de la 211 lei la 250 lei net.

3. Consiliul a luat act de conventia de conlucrare a doamnei Avocat Florea Manuela.

4. Consiliul a luat act de Hotararea 281/2022 pentru modificarea Statutului, publicata in Monitorul Oficial 101/06.02.2023(extras), Hotararea nr.309/09-10.12.2022, privind aprobarea Strategiei pentru adaptarea profesiei de avocat la cerintele transformarii digitale a sistemului judiciar, la Platforma nationala de interoperabilitate.

5. Consiliul a solicitat prin procesul-verbal din data 22.11.2021 necesitatea clarificarii din perspectiva contabila a situatiei financiare a Filialei Vrancea a CAA pe ultimele 3 exercitii financiare respectiv detalierea pe capitole:

 • Venituri anuale din cotizatii,

 • Depozite,

 • Penalitati,

 • Ce se trimite si ce ar trebui sa se trimita la Bucuresti- cota casei centrale pentru constituirea fondului de rezerva plus cheltuieli ,

 • Destinatia penalitatilor cotelor platite cu intarziere de colegii avocati, daca este vreo destinatie pentru acestea, actul in baza caruia s-a stabilit aceasta destinatie,

 • Situatia veniturilor raportate la incasari,

 • Cheltuilei.

S-a solicitat a se avea in vedere actele de contabilitate primara.

Dat fiind faptul ca raspunsul initial nu a fost lamuritor, Consiliul a revenit catre Comisia de cenzori cu aceleasi solicitari și neprimind un raspuns, Consiliul a decis in sedinta din data de 17.01.2023 convocarea membrilor comisiei de cenzori la urmatoarea sedinta in vederea lamuririi aspectelor de interes.

La data de 16.02.2023 s-a formulat un Raport privind verificarea evidentelor financiar contabile pentru anul 2022.

Consiliul a luat act de raportul Comisiei de cenzori (Av.Istudor Vasile, Av.Batca Ileana, Av.Tugui Ana) in care se mentioneaza:

Am verificat conturile anuale si evidentele financiar contabile la 31.12.2022. Verificarea conturilor s-a efectuat prin sondaj pentru perioada ianuarie-decembrie 2022. Mentionam ca in activitatea de verificare desfasurata atat la analiza detaliata cat si la examinarea prin sondaje a unor documente justificative si situatii financiare privind valorile si informatiile continue in conturile anuale ale filialei s-a procedat la verificarea balantei de verificare anuale in care se reflecta totalul veniturilor, totalul cheltuielilor, excedentul sau deficitul.

In veniturile totale sunt incluse: veniturile obtinute din incasarea cotei 12% si a penalizarilor de intarziere, dar si dobanzile bancare rezultate din plasarea disponibilitatilor banesti. Conform Hotararii nr.556/15.12.2012 si a art. 17 din L17/2016 s-a dispus ca fondul de pensii si asigurari sociale al avocatilor sa se specializeze in doua fonduri distincte:

1. Fondul de pensii

2. Fondul de Asigurari sociale al avocatilor.

Fondul de pensii se constituie din:

 • 85% din disponibilul existent al filialei la 31.03.2013;

 • 85% din veniturile incasate din cotele obligatorii;

 • Veniturile din dobanzile bancare aferente acestui fond;

Cheltuielile suportate din acest fond sunt cele cu :

 • Pensiile;

 • Comisioanele bancare aferente acestui fond;

 • Fondul de rezerva de 5%;

 • Fondul CAA de 1%

Fondul de asigurari sociale se constituie din:

 • 15% din disponibilul existent la 31.03.2013;

 • 15% din incasarile cotelor obligatorii lunare;

 • Penalizarile de intarziere;

 • Veniturile din dobanzile bancare aferente acestui fond;

 • Alte venituri.

Cheltuielile ce se suporta din fondul de asigurari sociale sunt

 • Concedii si indemnizatii ;

 • Toate cheltuileile cu functionarea filialei (administrative gospodaresti, salarii etc.);

 • Comisioanele bancare aferente acestui fond.

Conform art.13 alin.(1-2) din Legea 72/2016 ”din veniturile totale incasate de filiale se preleva annual o cota de 5% pentru constituirea unui fond de rezerva al sistemului CAA.

Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate si aprobate de Consiliu de administratie al CAA”.

Filialele vor varsa lunar, din sumele incasate, in contul CAA, suma prelevata pentru constituirea fondului de rezerva, in termen de 30 de zile de la expirarea lunii pentru care se achita contributia.

Pentru fiecare filiala in parte, cuantumul sumei varsate lunar conform art.13 alin.(1) din Legea 72/2016 nu poate fi mai mare decat diferenta intre veniturile totale ale filialei din perioada de calcul ci cheltuielile totale din aceeasi perioada.

Fondul de rezerva constituit de filiala Vrancea a CAA pentru lunile in care a avut excedent dar pe total an deficit, a ramas la dispozitia filialei pana la elaborarea procedurilor unitare de regularizare/compensare a fondului de rezerva instituite de CAA prin politici contabile.

Pentru cheltuielile necesare functionarii CAA filialele vor contribui lunar cu o cota de cel mult 5%( pentru anul 2022 cota stabilita de UNBR a fost de 1%) din valoarea totala a contributiilor la system efectiv incasate.”

Din analiza comisiei de cenzori (veniturile si cheltuielile pe capitole detaliate), contul ”fondul de pensii ” pe anul 2022 a inregistrat deficit. Contul ”destinate altor drepturi de asigurari sociale” a inregistrat excedent. Datele complete ale raportului urmeaza a fi facute publice de Filiala CAA Vrancea ca material pentru Adunarea Generala Ordinara.

În ședință a fost prezentă Presedintele Filialei Vrancea a CAA , doamna Avocat Prepelița Petria care a prezentat situatia pe larg vizand veniturile si cheltuielile filialei in anul 2022, precum si cauzele inregistrarii deficitului fondului de pensii, a prezentat cheltuielile administrative ale filialei, care se fac din fondul de asigurari sociale si de asemenea situatia depozitelor pe fonduri la data de 16.02.2023.

Totodata doamna Avocat Prepelita Petria a prezentat raportarea bugetara și proiectul de buget pentru anul 2023 al Filialei, Consiliul Baroului Vrancea a luat act de Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

6. S-a luat in discutie situatia restantierilor, Consiliul a decis emiterea de notificari in functie de situatia actualizata la data emiterii lor, termenul de plata fiind 24.03.2023 sub sanctiunea suspendarii prevazuta de art.55 al.2 lit.n din Legea 51/1995 si art.49 al.1 lit.c din Statutul profesiei de avocat.

7. Consiliul,in temeiul art.51, art.52 alin.1,2,5, art.53, art.54 alin.1,3 din Legea 51/1995 si ale art.67, art.68, art.69, art.70, art.73 alin.6 din Statutul profesiei de avocat, a stabilit ca Adunarea Generala Ordinara a Baroului Vrancea din data de 31.03.2023 se va desfasura la Complex Resort Laguna, incepand cu orele:13.

8. Consiliul a decis organizarea unei Conferinte Profesionale in luna mai 2023, detaliile vor fi stabilite ulterior.

9.Luand in discutie necesitatea suplimentarii cheltuielilor cu igienizarea și renovarea sediului Baroului Vrancea, Consiliul a solicitat sprijinul Filialei CAA Vrancea în vederea finalizării lucrărilor demarate, in cuantum de 10.000 lei. De principiu Presedintele Filialei CAA Vrancea si-a exprimat acordul, urmand sa puna în discutia Consiliului de Administratie a Filialei Vrancea a CAA solicitarea .

Data următoarei şedinţe de Consiliu: 15.03.2023.

Decan,

Nicolae George Gabriel