Rezumatul ședinței Consiliului Baroului Vrancea din 18.01.2024

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA aduce la cunoştinţa membrilor săi că:

În data de 18.01.2024 a avut loc ședinţa Consiliului, fiind discutate un număr de 18 probleme dintre care 13 au fost aspecte de interes public și anume:

 1. S-a analizat situația avocaților pensionari ce doresc continuarea exercitării profesiei și acolo unde au fost depuse documentele solicitate de lege s-a emis decizie în acest sens;
 2. S-a supus analizei solicitarea SAJ Vrancea nr. 17/11.01.2024 având ca obiect “ordin de protecție” cu privire la onorariile stabilite de intanță când în speță sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, iar Consiliul a decis prorogarea acestei discuții pentru ședința din februarie 2024.
 3. S-a decis încetarea dreptului de semnatură pentru doamna contabil Atomei Ingrid Georgiana având în vedere încetarea raporturilor de munca cu Baroul Vrancea și acordarea dreptului de semnătură doamnei casier Gîrleanu Larisa și Costache Cătălina -Anca.
 4. S-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Baroului Vrancea pentru data de 22.03.2024, ora 13.
 5. S-a decis prelungirea contractului de prestări servicii curățenie până la data de 31.01.2025.
 6. S-a luat act de ultimele hotărâri adoptate de UNBR;
 7. S-a luat în discuție situația restanțierilor și s-a decis emiterea de notificari în funcție de situația actualizată la data emiterii lor;
 8. S-a luat în discuția situația avocaților care au beneficiat de indemnizația conform OUG 32/2020 și au obligația declarării acestui venit și plata cotelor aferente. Constatând că a fost emisă o convocare în sensul ca toate aceste situații să fie reglementate până la data de 31.01.2024, Consiliul a decis prorogarea discutării acestor aspecte la ședința din februarie 2024.
 9. S-a stabilit organizarea următoarei conferințe de pregătire profesională la data de 23.03.2024, responsabil de organizare fiind consilier Carmina Cocioabă.
 10. În considerarea noilor atribuții preluate începând cu anul 2024, s-a decis majorarea salariului doamnei Gîrleanu cu suma de 400 lei net începând cu 01.02.2024 și cu 100 lei pentru doamna Costache, începând cu aceeași dată.
 11. S-a decis actualizarea tabloului avocaților aflat pe holurile instanțelor prin achiziționarea de folie autocolantă cu numele și numerele de telefon ale avocaților activi.
 12. S-a decis acordarea de prime în sumă de 600 lei net pentru coordonatorii SAJ Focșani și câte 200 lei net pentru coordonatorii SAJ Adjud și SAJ Panciu, din bugetul SAJ.
 13.  S-a constatat că nu toți avocații înscriși pe tabloul avocaților curatori și-au exprimat punctul de vedere cu privire la reținerea cotei de 4% din onorariile încasate din oficiu, motiv pentru care se va solicita ca aceștia să-și exprime opțiunea cu privire la reținerea acestei cote.

 

Decan,

Nicolae George Gabriel