Plata contributiilor profesionale se poate realiza prin virament bancar

BAROUL VRANCEA
Informeaza avocatii membri ca plata contributiilor profesionale se poate realiza prin virament bancar astfel:

CONT: RO82 RNCB 0267 0364 4641 0001 – BRC FOCSANI
Pentru cota fixa de 90 lei – avocati definitivi,
Pentru cota fixa de 65 lei – avocati stagiari.

CONT: RO07 BRDE 400S V040 1953 4000 – BRD Focsani
Pentru cota de contributie 11% aferenta venitului realizat

Pentru a nu se percepe majorari de intarziere, plata contributiilor profesionale se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.

Declaratiile de venit se vor transmite pe adresa de email: casavrancea@yahoo.com.

Descarca in format PDF